Informatie

De vergelijkingstabel mag alleen gebruikt worden voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal en gietstalen in warmvervaardigde of warmtebehandelde toestanden.

De omrekeningen van hardheidswaarden naar treksterkte gaan in principe gepaard met onnauwkeurigheden.

De hardheidswaarden in het rood vallen buiten het bereik van DIN 50351 (B) en DIN 50103 (V).

Andere Rockwell hardheidswaarden kunt u vinden in het MCB boek of op www.mcb.nl.

Deze applicatie wordt u aangeboden door MCB.

Versie 1.1

Opmerkingen over deze app: marketing@mcb.nl / 040-2088333

Hoewel MCB aan de samenstelling van deze app de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen aan de vermelde gegevens geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of schade als gevolg van het gebruik van deze app is uitgesloten. De in deze app vermelde gegevens betreffen theoretische waarden; zij geven geen toepassings-, verwerkings- of bewerkingsgarantie.

Afkortingen

Help

iOS (iPhone iPad iPod)

Als u deze webapplicatie op het 'beginscherm' of 'home screen' van uw telefoon wilt plaatsen, voert u de volgende handelingen uit:

Na toevoegen aan het beginscherm van deze conversie-webapplicatie, is de applicatie ook 'offline' beschikbaar. Dat wil zeggen dat er geen internetverbinding nodig is om de app te gebruiken.

Android

Op een Android telefoon voert u de volgende handelingen uit om deze webapplicatie aan uw beginscherm toe te voegen:

Ook voor Android geldt, dat na toevoegen aan het beginscherm van deze conversie-webapplicatie, de applicatie ook 'offline' beschikbaar is. Dat wil zeggen dat er geen internetverbinding nodig is om de app te gebruiken.

Opmerkingen over deze app: marketing@mcb.nl / 040-2088333